Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2020/2021 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2020/2021 zo dňa 23.10.2021.
Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2019/2020 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2019/2020 zo dňa 23.10.2020.
Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2018/2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2018/2019 zo dňa 23.10.2019.
Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2017/2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2017/2018 zo dňa 22.10.2018.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2016/2017 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2016/2017 zo dňa 24.10.2017.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2015/2016 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2015/2016 zo dňa 24.10.2016.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2014/2015 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2014/2015 zo dňa 27.10.2015.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2013/2014 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2013/2014 zo dňa 28.10.2014.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2012/2013 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2012/2013 zo dňa 25.10.2013.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2011/2012 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2011/2012 zo dňa 23.10.2012.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2010/2011 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2010/2011 zo dňa 26.10.2011.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2009/2010 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2009/2010 zo dňa 24.9.2010.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2008/2009 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2008/2009.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2007/2008 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2007/2008.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2006/2007 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2006/2007 zo dňa 26.10.2007.
  Vyhodnocovacia správa školy za školský rok 2005/2006 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského vyučovania za školský rok 2005/2006 zo dňa 20.10.2006.
  Správa k hospodáreniu za rok 2014  
  Správa k hospodáreniu za rok 2013  
  Správa k hospodáreniu za rok 2012  
  Správa k hospodáreniu za rok 2011