Elektromechanik - silnoprúdová technika

Budeš odborník na silnoprúdovú elektrotechniku v oblasti elektroinštalácie a opráv silnoprúdových zariadení. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list, čo Ti umožní samostatne robiť rozvody elektrickej energie, pripájať , merať a opravovať elektrické spotrebiče.

  • 3- ročný odbor s výučným listom

Čo sa naučím?

– Merať a regulovať energetické zdroje.

– Inštalovať elektrické rozvádzače.

– Realizovať elektroinštaláciu v budovách.

– Pracovať s alternatívnymi zdrojmi energie.

– Zapájať a regulovať elektrické motory

Čo zo mňa bude?

Budeš  odborník na silnoprúdovú elektrotechniku v oblasti elektroinštalácie a opráv silnoprúdových zariadení. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list, čo Ti umožní samostatne robiť rozvody elektrickej energie, pripájať , merať a opravovať elektrické spotrebiče.

Čo po skončení školy?

Môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

– Elektrotechnik

– Servisný technik

– Testovací technik elektrozariadení

– Energetik

– Supervízor údržby

Čo získam?

– Výučný list

– Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21

– Potvrdenie o ročnej praxi

KÓD ODBORU A ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

EDUID – Organizačná zložka Stredná odborná škola technická-100008739

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
Stredné odborné vzdelanie s výučným listom

DĹŽKA ŠTÚDIA
Trojročné štúdium

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky.

POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
20

PREČO ŠTUDOVAŤ ELEKTROMECHANIK ?

Štúdium elektromechaniky so zameraním na silnoprúdovú techniku môže byť veľmi užitočné, pretože poskytuje znalosti o elektrických systémoch, elektrických strojoch, vedeniach, transformátoroch a iných komponentoch. Študenti sa naučia návrh, inštaláciu a údržbu elektrických systémov a sú pripravení pracovať v priemysle alebo v energetike. Taktiež je to zaujímavá oblasť pre tých, ktorí majú záujem o elektrotechniku a fyziku.

  • Ako absolvent odboru sa o teba na trhu práce pobijú. Odborníci sú potrební a v súčasnosti ich veľa nie je.

  • Elektromechanici so zameraním na silnoprúdovú techniku sú potrební v priemysle a energetike pre návrh, inštaláciu a údržbu elektrických systémov a zariadení. Môžu pracovať v oblastiach ako energetika, výroba, doprava, ale aj výskum a vývoj.

  • Je kladený dôraz na zabezpečenie kvalitnej praxe. Preto má škola vytvorené dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi z podnikovej praxe.

Deň otvorených dverí? príď pozrieť na našu školu