Prihlášky potvrdené lekárom spolu s  kópiou dokladu o ukončenom vzdelaní môžete posielať od 19.apríla do 31.mája pre prvé kolo prijímacieho konania.