TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY Z MATEMATIKY

TESTY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

TEST Č.1

Odpovede TEST č.1

TEST Č.2

Odpovede TEST č.2

TEST Č.3

Odpovede TEST č.3

TEST Č.4

Odpovede TEST č.4