Veľký záujem je o športové aktivity v telocvični a  kondičné cvičenia v posilňovni, študenti s obľubou navštevujú Relax klub, ktorý slúži na oddych,  uvoľnenie a zbavenia sa stresu.

Spríjemnením každodenného programu je biliard, kalčeto a neodmysliteľnou športovou aktivitou je aj stolný tenis.