Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov

Spojená škola v Nižnej spolupracuje s Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete.

DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

 

Program DofE na Spojenej škole v Nižnej

Funguje od júna 2017. Do dnešného dňa máme 34 bronzových absolventov a 8 strieborných.

V tomto školskom roku sú aktívne zapojení 10 študenti na bronzovej úrovni, 4 na striebornej a 2 na zlatej úrovni. Momentálne sú všetci po absolvovaní cvičných expedícií. Bronzoví a strieborní zvládli už aj kvalifikačnú. Dokončujú si jednotlivé oblasti a už teraz sa tešia na slávnostné odovzdávanie cien.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
• Mgr. Holubčíková Anna (kabinet TSV)

• Mgr. Benická Anna (kabinet MAT)