Autoelektronik

Budeš rozumieť autám, ich konštrukcii a elektronickému riadeniu. Môžeš pracovať v autoservisoch, na STK ale aj vo výrobe všetkých typov automobiliek. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list a samozrejme nič Ti nebráni študovať na VŠ moderné technológie automobilového sveta.

  • 4- ročný maturitný odbor

Čo sa naučím?

– Používať meracie prístroje elektronického a mechanického charakteru.

– Vyhodnocovať výsledky merania.

– Diagnostikovať funkčné závady,  poruchy a elektrické časti motorových vozidiel.

– Čítať technickú dokumentáciu.

– Vykonávať údržbu, nastavovanie a odstraňovanie porúch a nedostatkov na elektroinštalácii.

– Montovať autoalarmy, centrálne uzamykania, Infotainment  a ostatné príslušenstvo.

– Skladať a montovať komponenty, odstraňovať závady na jednotlivých dieloch.

Čo zo mňa bude?

Budeš rozumieť autám, ich konštrukcii a elektronickému riadeniu. Môžeš pracovať v autoservisoch, na STK ale aj vo výrobe všetkých typov automobiliek. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list a samozrejme nič Ti nebráni študovať na VŠ moderné technológie automobilového sveta.

Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

– Automechanik – servisný pracovník

– Prijímací technik

– Automechanik – špecialista

– Auditor pre systém, procesy

– Technik diagnostiky a opráv

– Majster odbornej výchovy – pedagóg

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

– Žilinská univerzita – programy:  Autotronika, Vozidlá a motory,

– Materiály a technológie v automobilovej výrobe

– Technická univerzita Košice –  programy: Automobilová elektronika, Automobilová výroba

– Technológie automobilovej výroby

– Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trnave – Automobilové inžinierstvo – profesijný bakalár,

– Servis a opravy automobilov

– VŠB – Technická univerzita Ostrava – Automobilové elektronické systémy

Čo získam?

– Maturitné vysvedčenie

– Výučný list

– Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21

– Potvrdenie o ročnej praxi

– Certifikát IES a ICI

AutoElektronika
AutoElektronika
AutoElektronika
AutoElektronika

KÓD ODBORU A ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

2697 K mechanik elektrotechnik – Autoelektronik

EDUID – Organizačná zložka Stredná odborná škola technická-100008739

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom

DĹŽKA ŠTÚDIA
Štvorročné štúdium

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky.

POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
20

PREČO ŠTUDOVAŤ AUTOELEKTRONIKU?

Štúdium autoelektroniky môže byť veľmi užitočné, pretože moderné vozidlá obsahujú stále viac elektronických systémov, čo zvyšuje dopyt po odborníkoch, ktorí majú znalosti o elektrotechnike a elektronike. Títo odborníci môžu nájsť zamestnanie v automobilovom priemysle, ktorý sa neustále rozvíja, a taktiež sa môže jednať o zaujímavú oblasť pre študentov so záujmom o technológie.

  • Študenti autoelektroniky majú široké možnosti kariérneho rastu v automobilovom priemysle, napríklad vývoj, diagnostika a údržba vozidiel.

  • Autoelektronika sa uplatňuje v návrhu, inštalácii a oprave elektronických systémov v moderných vozidlách a poskytuje možnosti zamestnania v automobilovom priemysle.

  • Autoelektronika sa neustále mení a vyvíja, takže štúdium tohto odboru je veľmi zaujímavé a plné výziev.

Deň otvorených dverí? príď pozrieť na našu školu