Otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie

Centrum odborného vzdelávania a prípravy ( COVaP ), ktoré bolo uvedené do činnosti 1.3.2019 na našej škole, si kladie za cieľ poskytovať odborným učiteľom škôl ŽSK, ale aj širokej verejnosti, nové technické a technologické poznatky z oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií. Tieto dve oblasti však nevnímame oddelene, ale ako jeden celok, nakoľko informatizácia je spojujúci prvok klasických elektrotechnických disciplín . IT procesy sú v dnešnej dobe určené pre zber, hodnotenie ukladanie a spracovanie údajov obrazových , textových, zvukových, údajov zo snímačov, senzorov, prevodníkov, jednoducho na spracovanie ľubovoľných dát. Preto sú tieto procesy neoddeliteľnou súčasťou výrobných, meracích či riadiacich procesov. Je potrebné, aby odborné školy začali meniť formy vzdelávania od tradičných k netradičným, od ručných k automatickým, od reálnych k virtuálnym a od statických k mobilným, nakoľko tieto zmeny sú atribúty 4. priemyselnej revolúcie , ktorá začína meniť všetky odvetvia priemyslu.

Hlavné činnosti COVaP pre oblasť automatizácie a informatizácie:

– Automatizované procesy merania a testovania

– Bezkontaktné merania v strojníctve

– Internet vecí

– On line marketing

– Pneumatické riadiace systémy

– Robotizované výrobné procesy

– Strojové videnie

– Teória a riadenie elektrických pohonov

– Virtuálna inštrumentácia