Otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie

Centrum odborného vzdelávania a prípravy ( COVaP ), ktoré bolo uvedené do činnosti 1.3.2019 na našej škole, si kladie za cieľ poskytovať odborným učiteľom škôl ŽSK, ale aj širokej verejnosti, nové technické a technologické poznatky z oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií. Tieto dve oblasti však nevnímame oddelene, ale ako jeden celok, nakoľko informatizácia je spojujúci prvok klasických elektrotechnických disciplín . IT procesy sú v dnešnej dobe určené pre zber, hodnotenie ukladanie a spracovanie údajov obrazových , textových, zvukových, údajov zo snímačov, senzorov, prevodníkov, jednoducho na spracovanie ľubovoľných dát. Preto sú tieto procesy neoddeliteľnou súčasťou výrobných, meracích či riadiacich procesov. Je potrebné, aby odborné školy začali meniť formy vzdelávania od tradičných k netradičným, od ručných k automatickým, od reálnych k virtuálnym a od statických k mobilným, nakoľko tieto zmeny sú atribúty 4. priemyselnej revolúcie , ktorá začína meniť všetky odvetvia priemyslu.

Hlavné činnosti COVaP pre oblasť automatizácie a informatizácie:

– Automatizované procesy merania a testovania

– Bezkontaktné merania v strojníctve

– Internet vecí

– On line marketing

– Pneumatické riadiace systémy

– Robotizované výrobné procesy

– Strojové videnie

– Teória a riadenie elektrických pohonov

– Virtuálna inštrumentácia

Vzdelávania a Worskhopy

Základy Fotovoltiky

S hrdosťou oznamujeme, že naša škola bola domovom pre inovatívny odborný workshop organizovaný firmou XD VISION ECOTECH. Tento workshop, zameraný na Základy Fotovoltiky, poskytol začínajúcim inštalatérom fotovoltaických systémov, učiteľom a MOV príležitosť na profesijný rozvoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Účastníci mali jedinečnú príležitosť získať cenné vedomosti a praktické skúsenosti priamo v našom novom tréningovom centre. Kurz pokrýval základy fotovoltických systémov a lákal na pokračovanie v II. časti, ktorá sa zameriava na hybridné meniče pre ON GRID a OFF GRID systémy.
Sme vďační všetkým účastníkom za ich záujem a entuziazmus a tešíme sa na ďalšie podujatia, ktoré prispejú k rozvoju zelenej energie v našej komunite.
Spolu robíme veľké kroky smerom k udržateľnejšej budúcnosti!