Zoznam zliav na EURO<26 na Slovensku

Zoznam zliav na EURO<26 v Európe

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je:

1) identifikačným preukazom žiaka školy
2) čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach

3) medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC
4) európskou kartou mládeže EURO<26
5) čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky
6) elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia
7) elektronickou peňaženkou
8) preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice
9) platný vždy na jeden školský rok

1)       identifikačným preukazom žiaka školy: nahrádza papierový preukaz školy, na preukaze je logo školy, názov školy, osobné údaje a fotografia žiaka a slúži na identifikáciu žiaka v škole alebo mimo nej

2)       čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach: náhradza papierové potvrdenie pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD a na železniciach, vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí žiakovi jediný preukaz, ktorý môže používať na všetky tri druhy dopravy. 
Pred prvým použitím preukazu:

– v SAD a MHD je potrebné dať si svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 „zaevidovať” do systému na predpredajnom mieste dopravcu. V SAD sa naň dá nahrať kredit, v MHD sa naň dá nahrať predplatný cestovný lístok a ďalej sa preukaz používa ako bežný preukaz vydaný dopravcom

– na železniciach má držiteľ preukazu 50 % zľavu na lístok v 2. vozňovej triede na ktorejkoľvek trase v rámci celého Slovenska. Stačí si pri kúpe lístka vyžiadať “žiacky cestovný lístok”. Ten sa predáva aj bez predloženia preukazu. Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je potom potrebné predložiť pri kontrole cestovného lístka sprievodcovi vo vlaku.

3)       medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC: zelená strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu ISIC (international student identity card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozíciii viac ako 40.000 zliav a výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné licenciu ISIC využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC .

4)       európskou kartou mládeže EURO<26: modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok  tvorí licenciu EURO<26. Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe. Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom EURO<26 .

Zoznam zliav na EURO<26 na Slovensku

Zoznam zliav na EURO<26 v Európe

5)       čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky: vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj ako stravný lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové preukazy.

6)       elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia: preukaz je možné použiť ako vstupenku na niektoré kultúrne alebo športové podujatia zakúpené cez Ticketportal. Pri rezervácii cez Ticketportal stačí zadať číslo čipu  a pri vstupe na podujatie potom stačí priložiť svoj preukaz k turniketu. Na niektoré podujatia predávané cez Ticketportal je tiež poskytovaná zľava na licenciu ISIC a EURO<26 (letné festivaly, divadlá,…).

7)       elektronickou peňaženkou: vo FaxCopy aj s 10 % zľavou na kopírovacie a reprografické služby na licenciu ISIC a EURO<26

8)       preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice: preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz,

9)       platný vždy na jeden školský rok. Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje:

a) známkou ISIC – licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový školský rok. Známka stojí 10 EUR. Dostanete ju priamo na škole alebo v pobočkách CKM 2000 Travel. Skontrolujte si, či máte na modrej strane preukazu známku ISIC na nový školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 90.000 zliav a výhod na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na licenciu ISIC a EURO<26.

TOP partneri a zľavy, ktoré môžete využiť s Preukazom žiaka ISIC/EURO<26 s aktuálnou známkou ISIC na Slovensku

b) priložením preukazu k stredoškolskému terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu vloženého v preukaze. Na to, aby mohol byť Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 používaný na zľavy v doprave (MHD, SAD a železnice), je potrebné aktualizovať ho na stredoškolskom termináli. Vždy v septembri je preukaz potrebné priložiť k terminálu a za 1 – 2 sekundy je preukaz aktualizovaný. Stredoškolský terminál sa nachádza priamo na škole, prípadne na inom mieste, o ktorom sa dozviete na škole.

Ďalšie otázky?

Ak by ste na tejto stránke alebo na stránke www.euro26.sk nenašli všetky potrebné informácie a odpovede na svoje otázky, zavolajte nám na číslo 0650 405 490 (volanie je za cenu miestneho hovoru) alebo nám napíšte na emailovú adresu euro26@ckmsyts.sk.

Informácie o zľavách v doprave (MHD, SAD a železnice) nájdete na www.emtest-sk.sk.

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, známku ISIC môžete na našej škole získať u:

Meno a priezvisko: BcBedrichová Viera

E-mail: viera.bedrichova@ssnizna.sk

Tel. číslo: 0435381404 kl. 56

Úradné hodiny: 7.00 – 15. 00 hod.

Informácie o stredoškolskom termináli môžete na škole získať u:

Meno a priezvisko: Ján Janouš

E-mail: jan.janous@ssnizna.sk

Tel. číslo: 0435381404 kl. 57

Úradné hodiny: 6.00 – 14. 00 hod.