PODĽA VYHLÁŠKY Č. 224/2022 Z. Z. O STREDNEJ ŠKOLE FORMA PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY SA URČUJE NA NÁVRH PREDSEDU PREDMETOVEJ KOMISIE. PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY SA VYKONÁVA AKO:

  • PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU

  • OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU

  • REALIZÁCIA A OBHAJOBA EXPERIMENTU

  • OBHAJOBA ÚSPEŠNEJ SÚŤAŽNEJ PRÁCE

  • PREDVEDENIE UMELECKÉHO VÝKONU

MATURITNÉ TÉMY PRE PČOZ ​

Energetika


Autoelektronika


Programovanie ariadenie CNC strojov

Osobný počítač a počítačové siete

Tlačíva potrebné k maturite

ŠABLONA MATURITNEJ PRÁCE NA STIAHNUTIE

ŠABLONA KONZULTAČNÝ LIST


ŠABLONA TÝŽDENNÉ HODNOTENIE