Praktická maturitná skúška

Podľa vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa určuje na návrh predsedu predmetovej komisie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykonáva ako :

  1. a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,
  2. b) obhajoba vlastného projektu,
  3. c) realizácia a obhajoba experimentu,
  4. d) obhajoba úspešnej súťažnej práce alebo
  5. e) predvedenie umeleckého výkonu.

! ŠABLONA MATURITNEJ PRÁCE NA STIAHNUTIE !

! ŠABLONA KONZULTAČNÝ LIST !

! ŠABLONA POSUDOK !

! ŠABLONA TÝŽDENNÉ HODNOTENIE !