Krúžok šitia,  Fono klub, Média klub, Internetový klub či hudobný krúžok  poskytujú študentom kvalitné využívanie svojho voľného času .