Nezaradené
 • 4 hodín

Kurz Elektrotechnickej Spôsobilosti

 • Whislist
 • Zdieľať
  Zdieľať kurz
  Odkaz na stránku
  Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Dátum konania:
Cena kurzu: 120€

Popis kurzu: Kurz „ Elektrotechnická spôsobilosť „ je zameraný na získanie základných vedomostí potrebných pre činnosť na elektrických zariadeniach do 1000V podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.

 

 1. Vzdelanie

Aby ste sa vôbec mohli stať elektrikárom s odbornou spôsobilosťou, t.j. s možnosťou pracovať na elektrických zariadeniach, potrebujete získať elektrotechnické vzdelanie.

 1. Prax

Na získanie §21 elektrotechnik nepotrebujete mať prax, takže ten si môžete spraviť hneď, ako budete mať elektrotechnické vzdelanie.

 

Na získanie §22 samostatný elektrotechnik potrebujete mať 1 rok praxe, ktorú Vám môže potvrdiť Váš zamestnávateľ. V prípade živnostenského podnikania stačí výpis zo živnosti. Pozor, prax Vám nebude uznaná, ak ju budete mať potvrdenú z obdobia pred získaním elektrotechnického vzdelania. Musí uplynúť minimálne 1 rok od získania elektrotechnického vzdelania, aby Vám bola prax elektrotechnika uznaná.

 

Na získanie §23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky sa prax uznáva podľa vzdelania.

Pri výučnom liste v elektrotechnickom odbore potrebujete 4 roky praxe. Pri maturitnom vysvedčení v elektrotechnickom odbore potrebujete 3 roky praxe. Pri vysokoškolskom diplome v elektrotechnike potrebujete 2 roky praxe. Keď máte potvrdenú prax, môžete absolvovať odbornú prípravu aj na §23.

 

 1. Zdravotná spôsobilosť

Poslednou podmienkou na získanie §21, §22, §23 je zdravotná spôsobilosť. Potvrdzuje Vám ju lekár. Nám, ako vzdelávacej organizácii prekladáte lekárske potvrdenie nie staršie, ako 3 mesiace.

 

Pozor, originál lekárskeho potvrdenia si uchovajte spolu s osvedčením elektrotechnika, bez neho stráca Vaše osvedčenie platnosť. Lekársku prehliadku musíte absolvovať každých 5 rokov, pred uplynutím doby 5 rokov. Rovnako 5 rokov platí aj doba na aktualizačné školenia.

Ponúkame možnosť aktualizačnej odbornej prípravy §21 – §23

 

Objednávky :

Vzdelávacie centrum n. f.

Spojená škola Nižná

Hattalova 471

02743 Nižná

ssnizna@ssnizna.sk

Garant : Ing. Ján Daubner

Lektor : Bc. Branislav Benický  email : brano.benicky@gmail.com

 

Cenník odbornej prípravy a overenie vedomostí elektrotechnikov

 • 21 elektrotechnik 120 €
 • 22 samostatný elektrotechnik 130 €
 • 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky130 €    Aktualizačná príprava 50 €         

 

 

 

Zobraziť viac

Syllabus