Priemyselná automatizácia

Automatizácia zaznamenáva neustály rast. Môžeš byť jeho súčasťou, pretože budeš rozumieť priemyselným robotom, výrobným automatickým linkám, ale aj bežnej automatizácii v domácnostiach, v doprave či v službách. Základ odboru tvorí programovanie a prepojenie zariadení s internetom. Budeš žiadaný odborník kdekoľvek v priemysle a cestu na technické vysoké školy máš otvorenú.

  • 4- ročný maturitný odbor

Čo sa naučím?

– Čítať technické výkresy.

– Obsluhovať, nastavovať a programovať CNC stroje.

– Tvoriť riadiace programy pre PLC automaty

– Diagnostikovať a odstraňovať poruchy.

– Ovládať pneumatické technológie.

– Programovať ABB roboty.

– Obsluhovať a programovať automatizačné linky.

Čo zo mňa bude?

Automatizácia zaznamenáva neustály rast. Môžeš byť jeho súčasťou, pretože budeš rozumieť priemyselným robotom, výrobným automatickým linkám, ale aj bežnej automatizácii v domácnostiach, v doprave či v službách. Základ odboru tvorí programovanie a prepojenie zariadení s internetom. Budeš žiadaný odborník kdekoľvek v priemysle a cestu na technické vysoké školy máš otvorenú.

Čo po skončení školy?

Ak nie si veľmi študijný typ, môžeš sa hneď zamestnať alebo podnikať ako:

– Programátor/operátor CNC strojov

– Procesný Inžinier pre roboty ABB

– Programátor testovacích strojov

– PLC technik

– Automatizačný inžinier / Programátor robotov

– Process Engineer Junior

V prípade, že máš vyššie ambície, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole:

– Žilinská univerzita – program: Automatizácia

– STU Bratislava – programy: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov,  Aplikovaná mechanika a mechatronika

– Technická univerzita Košice – programy: Automatizované elektrotechnické systémy, Priemyselná mechatronika

– VUT Brno – program: Automatizačná a meracia technika

Čo získam?

– Maturitné vysvedčenie

– Výučný list

– Doklad o elektrotechnickej spôsobilosti § 21

– Potvrdenie o ročnej praxi

– Certifikát IES a ICI

KÓD ODBORU A ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

2697 K mechanik elektrotechnik – Priemyselná automatizácia

EDUID – Organizačná zložka Stredná odborná škola technická-100008739

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom

DĹŽKA ŠTÚDIA
Štvorročné štúdium

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a matematiky.

POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
20

PREČO ŠTUDOVAŤ PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA?

Štúdium priemyselnej automatizácie môže byť veľmi užitočné, pretože moderné výrobné zariadenia sú založené na automatizácii, čo zvyšuje dopyt po odborníkoch v tejto oblasti. Študenti s touto odbornosťou získajú znalosti o automatizovaných procesoch, programovaní PLC, robotike a senzoroch. Znalosti a zručnosti získané počas štúdia môžu ponúknuť množstvo príležitostí pre zamestnanie v priemysle, najmä v oblastiach ako je výroba, energetika, automatizácia a riadenie procesov.

  • Ako absolvent odboru sa o teba na trhu práce pobijú. Odborníci sú potrební a v súčasnosti ich veľa nie je.

  • Priemyselná automatizácia sa uplatňuje v automatizovaných procesoch výroby a riadení, v oblastiach ako strojárstvo, energetika, doprava a ďalšie.

  • Je kladený dôraz na zabezpečenie kvalitnej praxe. Preto má škola vytvorené dlhodobé vzťahy so svojimi partnermi z podnikovej praxe.

Deň otvorených dverí? príď pozrieť na našu školu