Niečo o našej škole

Spojená škola v Nižnej je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca stredná škola, ktorá neustále sleduje nové trendy rozvoja priemyslu a hľadá možnosti implementácie nových poznatkov do vzdelávacieho procesu. Od  svojho vzniku v roku 1951 prešla mnohými systémovými zmenami až sa škola stabilizovala na jednotnej platforme v podobe elektrotechnického priemyslu na Strednej odbornej škole technickej a v podobe umeleckého priemyslu na Škole umeleckého priemyslu. V súčasnosti pokrývame všetky potreby priemyslu na Slovensku, ktoré sú reprezentované  našimi školskými vzdelávacími programami. Už samotné názvy týchto programov predstavujú jednoznačnosť a kompaktnosť vo vzťahu k hospodárskej politike štátu a tým dávajú základ pre dobré uplatnenie žiakov na trhu práce.

Vytvorili sme reálnu podobu fungujúceho priemyslu v podmienkach školy. Poskytujeme  našim žiakom transformovanú dynamiku reálneho priemyselného prostredia prostredníctvom našich vzdelávacích programov na technickej aj umeleckej škole.

Spojená škola je vzdelávací komplex, ktorý v jednom celku ponúka žiakom všetky podmienky modernej vzdelávacej inštitúcie. Odborné učebne a dielne vybavené špičkovou technikou, športovo-relaxačné priestory, internát hotelového typu, stravovanie vo vlastnej jedálni, pohodlné parkovanie v areáli školy.

Certifikát kvality podľa IES London so značkou ICI (international certification institute)

Spojená škola v Nižnej má medzinárodný certifikát kvality vzdelávania s ratingovým stupňom “BBB”                                                                                    Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia.

  

Naša pridaná hodnota k vzdelávaniu je vo forme:

anglický jazyk,  nemecký jazyk, literárno-filmový krúžok, žurnalistický krúžok, krúžok výpočtovej techniky, krúžok praktickej elektrotechniky a elektroniky, krúžok – dejiny výtvarného umenia, krúžok kreatívnej kresby, maľby, fotografie,  volejbalový,  stolnotenisový,  posilňovňa,  badmintonový,  futbalový,  basketbalový, športové hry – dievčatá, autoelektronika,  domáci majster,  umelecká drevorezba,  príroda  drevo a umenie, elektrotechnický krúžok, krúžok – MAGIC WOOD, turisticko-plavecký,  salón krásy,  obnova starých remesiel, práca na PC od A do Z, športový krúžok,  kamerové a bezpečnostné systémy,  záujmová autoelektronika,  break dance, hudobný krúžok,  mediaclub,  aranžovanie z prírodnín, tvorivá dielňa, internetová kaviareň, fono-club