Rozvoj ekonomickej gramotnosti

6. – 8. júna 2022 sa konalo vzdelávanie „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v Námestove vzdelávacia organizácia […]

Reštart futsalového turnaja o majstra školy

Som rád, že po covidovej prestávke sme mohli obnoviť futsalový turnaj o majstra školy, ktorý sa hráva cez veľké prestávky v telocvični SŠ Nižná. Študenti si môžu voľný čas spestriť futbalom, či […]

Úspech v celoslovenskom kole v armwrestlingu

Naši študenti excelovali aj na celoslovenskom kole v armwrestlingu Dňa 29.4 sa naši študenti zúčastnili súťaže v armwrestlingu. Konkrétne celoslovenského kola, ktoré sa konalo ako je už zvykom v Košiciach. Súťaž prebehla […]

Kreativita mladých grafikov 2022 / KRÁSY ŽIVOTA

CENA PREDSEDU POROTY Spojená škola Nižná – ŠUP / za dlhoročné organizovanie súťaže CENA RIADITEĽA ŠKOLY Rebeka Zacharová / 18r. / SŠUP Žilina Kategória A: Obalový material nebolo udelené nebolo […]

Máme najsilnejších študentov na strednom Slovensku

Dňa 8.4. 2022 sa naši študenti zúčastnili stredoslovenského kola v armwrestlingu (pretláčanie sa rukou) na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. Súťažilo sa v 6 kategóriách ( dievčatá do 60 kg a nad 60kg, chlapci […]

Vyhodnotenie súťaže „MLADÝ ELEKTROTECHNIK – 2022“

Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnil 9. ročník súťaže „Mladý elektrotechnik“.  Súťaž bola určená pre žiakov  prvého ročníka strednej odbornej školy technickej.  Bola zameraná na odborné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti […]

Silná ruka stredoškolákov /Armwrestling/

Po dlhej vynútenej covidovej prestávke sme konečne mohli rozbehnúť školské súťaže. Začali sme Silnou rukou /armwrestling/ v utorok 29.3.2022. Možnosť prihlásiť sa mali chlapci aj dievčatá. Túto však nakoniec využili len […]

Na pôde Úradu ŽSK si naši žiaci prevzali medzinárodné ceny vojvodu z Edinburghu

Aby mohli získať toto ocenenie,  museli na sebe vytrvalo niekoľko mesiacov pracovať a prekonať štyri výzvy – rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Vďaka tejto […]

Poďakovanie za učebnice

Ďakujeme spoločnosti Dognet za darovanie cenných publikácii „Tvorba zarábajúceho webu krok za krokom“ pre našich študentov študijného odboru Osobný počítač a počítačové siete, ktoré využijú najmä v treťom a štvrtom […]

Vyhodnotenie školského kola súťaže „ZENIT“ v elektronike šk. r. 2021/2022

V 38. týždni zorganizovali učitelia elektroniky teoretickú časť  školského kola súťaže „ Zenit“ v elektronike, pre školský rok 2021/2022  v kategórii B. Súťaž bola realizovaná formou testu, ktorý obsahoval otázky a príklady z elektrotechniky, elektroniky […]