CENA PREDSEDU POROTY

Spojená škola Nižná – ŠUP / za dlhoročné organizovanie súťaže

CENA RIADITEĽA ŠKOLY

Rebeka Zacharová / 18r. / SŠUP Žilina

Kategória A: Obalový material

 1. nebolo udelené
 2. nebolo udelené
 3. Sára Bjalončíková / 18r. / ŠUP Nižná 

Kategória B: Plagátova tvorba a logo

 1. Dušan Laznička / 18r. / ŠUP Trenčín 
 2. Soňa Kišová / 18r. / ŠUP Nižná  3. Emma Matejková / 17r. / SŠUP Žilina  Čestné uznanie:
 3. Michaela Hlinerová / 19r. / ŠUP Trenčin
 4. Sarah Kasanová / 19r. / ŠUP Nižná
 5. Júlia Šotiková / 19r. / ŠUP Svidník /

Kategória C: Malé grafické formy

 1. Júlia Marcinková / 17r. / SŠUP Žilina
 2. Bianka Knapová / 17r. / ŠUP Nižná
 3. Petronela Ballová / 18r. / SŠUP Žilina Čestné uznanie:
 4. Marek Gramata / 19r. / ŠUP Svidník 
 5. Timea Uhliariková / 17r. / SSŠ Martin

Kategória D: Ilustrácia

 1. Veronika Mudráková /     / SSŠ Martin 
 2. Lesana Behanová / 16r. / ŠUP Trenčín 3.    Viktória Šurinová / 18r. / ŠUP Nižná Čestné uznanie: 
 3. Ema Prajová / 18r. / ŠUP Nižná
 4. Sára Prokopovičová / 16r. / ŠUP Svidník
 5. Viktória Hanajíková / 18r. / SŠUP Žilina 

Kategória E: Fotografia

 1. Markéta Michalíková / 20r. / SŠUP Žilina
 2. Emma Bešlová / 17r. / ŠUP Trenčín
 3. Tatiana Hvizdová / 17r. / ŠUP Svidník

Kategória F: Voľná grafická tvorba

 1. Dávid Matula / 19r. / SSŠ Martin
 2. Richard Mucha /    / SŠUP Žilina
 3. Lucia Pokrievková / 17r. / ŠUP Trenčín

GRATULUJEME!

lepocreative