V 38. týždni zorganizovali učitelia elektroniky teoretickú časť  školského kola súťaže „ Zenit“ v elektronike, pre školský rok 2021/2022  v kategórii B. Súťaž bola realizovaná formou testu, ktorý obsahoval otázky a príklady z elektrotechniky, elektroniky a výpočtovej techniky. Otázky mali jednoznačnú odpoveď a na vypracovanie odpovedí bol stanovený časový limit. Súťažiaci mohli používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Do súťaže boli zapojení žiaci II. A,  II.B, II. C, II. D.. Zámerom súťaže je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť  ich k samostatnej tvorivej činnosti a k reprezentácií školy.

V jednotlivých triedach bolo nasledovné umiestnenie:

II. A trieda:       1. Tomáš Koválik

                           2. Marek  Pavelica

                           3. Dalibor Piták

II. B trieda:       1. Matúš Paško

                           2. Dominik Koválik

                           3. Martin Krivulčík

II. C trieda:      1. Matúš Kršák

                          2. Maroš Miklušák

                          3. Fabián Smolár

II. D trieda:     1. Ľuboslav Zanovit

                         2. Marcel Lipiak

                         3. Jakub Kordiak

Absolútnym víťazom sa stal Matúš Paško z II. B s  počtom bodov 21.

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným.

  V Nižnej 28. 09. 2021                                       Zapísal:  Ing. Nabočík Juraj

lepocreative