Aby mohli získať toto ocenenie,  museli na sebe vytrvalo niekoľko mesiacov pracovať a prekonať štyri výzvy – rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Vďaka tejto skúsenosti si mladí ľudia priamo rozvíjajú cenné charakterové vlastnosti ako vytrvalosť, cieľavedomosť a motiváciu. Významné ocenenie DofE žiakom otvára dvere na univerzity a zohľadňujú ho aj budúci zamestnávatelia.

Záujem mladých zapájať sa do projektov, kde je nutné obetovať svoj čas a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, je všeobecne dosť slabá. O to viac si vážim všetkých našich Dofákov. Ich aktivitu, vytrvalosť, chuť na sebe pracovať a ochotu nezištne pomáhať.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Na Slovensku program funguje od roku 2007.

Hoci sa slávnostného odovzdávania mohli zúčastniť len Paťka, Maroš, Maťo a Kristínka, ocenenie získali viacerí.

Tu sú mená našich tohtoročných absolventov:

  1. Patrícia Krivdová – Strieborné ocenenie
  2. Dávid Gregorec – Strieborné ocenenie
  3. Maroš Papan – Strieborné ocenenie
  4. Samuel Mužila – Strieborné ocenenie
  5. Kristínka Medvecká – Bronzové ocenenie
  6. Matej Šturek – Bronzové ocenenie
  7. Michal Kuffa – Bronzové ocenenie
  8. Michal Škodoň – Bronzové ocenenie

Všetkým gratulujeme a zároveň pozývame nových záujemcov do programu.

Mgr. Holubčíková – koordinátor projektu

lepocreative