Ďakujeme spoločnosti Dognet za darovanie cenných publikácii „Tvorba zarábajúceho webu krok za krokom“ pre našich študentov študijného odboru Osobný počítač a počítačové siete, ktoré využijú najmä v treťom a štvrtom ročníku. Pre ďalších nadšencov je publikácia dostupná v školskej knižnici.

https://www.dognet.sk/

lepocreative