Dňa 31. 3. 2022 sa uskutočnil 9. ročník súťaže „Mladý elektrotechnik“.

 Súťaž bola určená pre žiakov  prvého ročníka strednej odbornej školy technickej.  Bola zameraná na odborné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti elektrotechniky. Súťaže sa zúčastnili nasledovné triedy: I. A, I. B, I. C, I. D. Súťažilo sa v dvojčlenných družstvách. Žiaci vypracovali test z obvodov jednosmerného prúdu, určovali hodnoty rezistorov pomocou farebného kódu a zapojili jednoduchý elektrický obvod s diódami.  Jednotlivé triedy reprezentovali nasledovní žiaci:

      I.A :  Michal Fusko, Matej Koleják

      I.B :  Alexander Piták, Pavol Glejtek

      I.C :  Dávid Zubák, Tomáš Povala

      I.D :  Jozef Vrabček, Marek Šveláň

      Podľa bodového vyhodnotenia na prvom mieste sa umiestnila trieda I.B    

  1. miesto: I. B  36,5  bodu       Alexander Piták, Pavol Glejtek

Súťaž kládla dôraz na tímovú prácu a na vedomosti a zručnosti získané počas štúdia. Súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti a praktické zručnosti z oblasti elektrotechniky.

       Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí súťažili za jednotlivé triedy. Gratulujeme víťazom a prajeme veľa nových úspechov.

V Nižnej 5.4.2022                                                      Zapísal: Ing.  Nabočík Juraj

lepocreative