Krajské kolo súťaže Zenit v Elektronike

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok sa 27.11.2018 stala domovským stánkom súťaže Zenit v elektronike.

Zdravie na tanieri

Dňa 28.11.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnila vernisáž k projektu Zdravie na tanieri. Ústredná myšlienka spočíva v prepojení zdravej výživy a výtvarného umenia.

TVORIVÁ DIELŇA – DECOUPAGE

Odpoludnie dňa 20. novembra sa v našom internáte nieslo v duchu kreativity a fantázie. Usporiadali sme tvorivú dielňu zameranú na servítkovú techniku – Decoupage

Zelené aktivity

Medzi pravidelné aktivity školského internátu patrí aj udržiavanie a skrášľovanie zelene pred našim internátom a v priestore školského átria. Naša snaha je odmenená nielen pekne pôsobiacim prostredím, ale prináša aj výsledky v podobe dozretých plodov. Napríklad tohtoročnou bohatou úrodou kanadských čučoriedok, ktoré sme zamrazili a využijeme pri pečení koláčov, alebo úrodou paradajok v našom skleníku.

Jablkový deň

Aj tento rok sme si pripomenuli Deň jablka dňa 22. októbra. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej a voňavej atmosfére prípravy chutných jablkových pokrmov, na ktorých sa podieľali dievčatá i chlapci.

Grilovačka

Krásne slnečné počasie babieho leta sme využili na spoločnú internátnu grilovačku na školskom dvore.

Návšteva galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne

Dňa 26. 09. 2018 náš kolektív školského internátu navštívil galériu známej národnej umelkyne Márie Medveckej, kde mal vystavené svoje diela aj umelec a výtvarník Hieroným Balko pod názvom „ Snívanie v podkroví.“

Finančná gramotnosť

Nakoľko v plánoch práce školského internátu máme zapracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, pre vedenie žiakov v tejto oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti sme dňa 25.9.2018 uskutočnili besedu prostredníctvom odborníkov z inštitúcie pre poisťovanie a sporenie.

Literárny kvíz

Naše literárne vedomosti sme si preverili v súťažnom kvíze dňa 27. marca v knižnici.

MLADÍ PATRIOTI V NAŠEJ ŠKOLE

Uplynulý rok 2018 sa v našej vlasti niesol v znamení veľkých výročí. Najvýznamnejším z nich bolo sté výročie vzniku Česko-Slovenska.