Literárny kvíz

Naše literárne vedomosti sme si preverili v súťažnom kvíze dňa 27. marca v knižnici.