Nakoľko v plánoch práce školského internátu máme zapracovaný  Národný štandard finančnej gramotnosti, pre vedenie žiakov v tejto oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti  sme dňa 25.9.2018 uskutočnili besedu prostredníctvom odborníkov z inštitúcie pre poisťovanie a sporenie. Naši žiaci sa mali možnosť oboznámiť ako niektoré spoločnosti umožňujú jednoduché a prehľadné investovanie dôchodkových úspor, ktoré si klient môže kedykoľvek skontrolovať. Žiaci sa taktiež mohli zamýšľať a v otvorenej diskusii uvažovať o správnych ekonomických návykoch.

lepocreative