Finančná gramotnosť

Nakoľko v plánoch práce školského internátu máme zapracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, pre vedenie žiakov v tejto oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti sme dňa 25.9.2018 uskutočnili besedu prostredníctvom odborníkov z inštitúcie pre poisťovanie a sporenie.