Krásne slnečné počasie babieho leta sme využili na spoločnú internátnu grilovačku na školskom dvore.  Uskutočnila sa popoludní dňa 11. októbra 2018. V príjemnom prostredí školského átria sme si všetci pochutili na grilovanej klobáse a strávili pekné chvíle v dobrej nálade pri spoločnom rozhovore a posedení. Aj počasie nám veľmi prialo.

Všetkým zúčastneným touto cestou chceme poďakovať za osobný prínos dobrej nálady a hlavne ochoty pomôcť pri príprave podujatia, priebehu  a záverečnom uprataní miesta tejto internátnej akcie. Osobitne by sme chceli poďakovať našim ochotným pánom školníkom, bez ktorých by sme určite negrilovali.

Ďakujeme

Kolektív školského internátu pri Spojenej škole Nižná.

lepocreative