Uplynulý rok 2018 sa v našej vlasti niesol v znamení veľkých výročí. Najvýznamnejším z nich bolo sté výročie vzniku Česko-Slovenska. S týmto výročím boli spojené aj viaceré súťažné podujatia, do ktorých sa zapojili aj žiaci našej školy. Adrián Tomáň a Šimon Púček, žiaci II.C, sa zapojili do vedomostnej súťaže Dejepisná  súťaž k 100. výročiu Martinskej deklarácie. Organizátorom tejto celokrajskej súťaže bol odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja. I keď sa naši reprezentanti na tejto akcii, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl z celého kraja, výraznejšie nepresadili, odchádzali zo Žiliny plní dojmov, poznatkov a skúseností.

Ďalšiu súťaž, spojenú s históriou nášho národa, vyhlásila  Galéria Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine.  Do 3. ročníka jej literárnej súťaže s názvom ,,Keby som bol osobnosťou našej histórie, tak…“ zaslali svoje práce aj dvaja žiaci našej školy, a to Martin Baláž z II. C a Patrik Pikna z III.D.  Literárny príspevok Patrika Piknu s názvom Milan Rastislav Štefánik zaujal aj porotcov celoslovenskej súťaže a tí mu udelili čestné uznanie. Patrik, ktorý sa v Nižnej učí za programátora CNC strojov, vo svojej ocenenej práci priblížil svoj historický vzor takto:

,,Generál Štefánik bol  človek, na ktorého len tak nezabudneme. Bojoval za nás, za naše práva. No kto z nás by dnes urobil to isté? Je málo odvážnych a spravodlivých ľudí, ktorí by to dokázali.  Keby som žil v tej dobe a mal vlastnosti Štefánika, urobil by som to isté. Je dosť ľudí, ktorí Štefánika ani nepoznajú alebo len tak povrchne, aby sa nepovedalo. Nevedia o mnohých  veciach, ktoré spravil pre Slovákov, ale aj Čechov. Koľkí z nás by mali toľko odvahy, že by cez vojnu organizovali česko-slovenské légie alebo formovali česko-slovenský odboj?  Bolo by nás málo. Priznávam, možno ani ja by som nemal toľko odvahy a síl. Veľa ľudí Štefánika  pozná iba ako letca. No pravda je taká, že bol aj výborným, astronómom, fotografom, vojenským pilotom, politikom a diplomatom. Ako meteorológ sa vyznal  aj v počasí, a tak nielen svojou odvahou, ale aj vedomosťami pomáhal francúzskej armáde, v ktorej slúžil počas  prvej svetovej vojny. Spolu s Tomášom G. Masarykom a Edvardom Benešom bol zakladateľom Československej republiky, ktorá obidvom našim národom priniesla slobodu.

Aj dnes – 100 rokov od vzniku Československa − je tu pre nás otázka: ,,Konal  by som tak ako Štefánik?“ Ako som už spomínal, neviem, či by som bol dosť odvážny. Štefánik mal také vlastnosti, ktoré mne chýbajú. Možno mal niekedy chuť sa na všetko vykašľať, ale neurobil to, a v tom má môj veľký obdiv. Ľudia by nemali zabúdať na takýchto ľudí, hlavne my Slováci. Myslím si, že keď ľudia spomínajú alebo počúvajú o histórii, tak možno ďakujú Bohu za takýchto ľudí, ako bol Štefánik. Sú však aj takí ľudia, ktorí hľadajú chyby a špekulujú nad tým, ako by to možno urobili lepšie. Len nech si títo uvedomia zásadnú vec, že doba sa zmenila. Ľudia rozmýšľajú inak ako vtedy, ale to len preto, že nie sú pod takým tlakom, ako bol Štefánik. Ľahšie sa rozmýšľa a rozhoduje nad zásadnými vecami, keď nie ste pod tlakom. Len to si viacerí ľudia neuvedomujú. Mnohí mladí ľudia, študenti, keď počúvajú na hodine dejepisu o prvej alebo druhej svetovej vojne, tak len pozerajú do stropu alebo hľadia do mobilu a vravia si: ,,Čo bolo, bolo…“ Oni si nevedia predstaviť, čo znamenalo bojovať vo vojne. Preto obdivujem všetkých ľudí, ktorí mali odvahu ísť bojovať za našu slobodu, spravodlivosť a ľudské práva.

Štefánik zomrel tragickou smrťou, keď sa vracal do oslobodenej vlasti. Jeho lietadlo Caproni havarovalo v Bratislave  4. mája 1919. V ten deň  Slováci a Česi prišli o hrdinu a o človeka s veľkým ,,Č“. Pre jeho život i smrť by sme na nášho Generála nemali zabudnúť. A taktiež ani na iné osobnosti našej histórie, vďaka ktorým žijeme v  demokratickej Slovenskej republike. Vážme si, že tu boli ľudia, ktorí dokázali  hrdo bojovať za náš národ, jeho česť a slobodu.

Všetkým žiakom Spojenej školy v Nižnej želáme, aby si tak ako Patrik Pikna našli medzi osobnosťami slovenských dejín svoj vzor, ktorý by ich inšpiroval žiť krásny a plnohodnotný život.

lepocreative