Objav svoj talent

V stredu 23. 11. 2022 sme na Spojenej škole v Nižnej privítali žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ v doprovode vyučujúcich výtvarnej výchovy. Chceli sme žiakom trochu priblížiť prostredie a atmosféru Školy umeleckého priemyslu a povzbudiť […]

V NIŽNEJ SI ZMERALI SILY MLADÍ ELEKTRIKÁRI

16. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov sa konal               15. novembra 2022, po dvojročnej pandemickej pauze, v priestoroch školy a dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Nižnej pod […]

Súťaž v lezení na umelej lezeckej stene

Po dvoch týždňoch intenzívneho trénovania na hodinách TSV, kde sa žiaci učili zásadám bezpečného lezenia, technike a taktike, zorganizovali sme súťaž v lezení na umelej lezeckej stene. Zapojilo sa 11 chlapcov a 7 […]

Naša žiacka Reset zóna

Ako ľudia sme charakteristickí práve tým, že k spokojnému a šťastnému životu potrebujeme sociálne kontakty. Najviac sa to odzrkadľuje na našej mládeži, ktorá tie posledné študentské roky prežila v sociálnej izolácii, pretože ich […]

Postup nám ušiel v poslednom zápase

Dňa 25.10.2022 sa naša škola zúčastnila okresného kola vo florbale SŠ v športovej hale v Tvrdošíne. Turnaja sa zúčastnilo 5 stredných škôl z tvrdošínskeho okresu. Spolu sme odohrali 4 zápasy, keďže sa hralo […]