V stredu 23. 11. 2022 sme na Spojenej škole v Nižnej privítali žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ v doprovode vyučujúcich výtvarnej výchovy. Chceli sme žiakom trochu priblížiť prostredie a atmosféru Školy umeleckého priemyslu a povzbudiť ich v ich vlastnej umeleckej tvorbe. Zorganizovali sme pre nich preto výtvarnú súťaž pod názvom Objav svoj talent, kde sa mohli umelecky vyhrať a tvoriť na tému Obraz vo vode. Učitelia výtvarnej výchovy si pod vedením Mgr. art. Miroslava Knapa nesúťažne vytlačili svoju vlastnú grafiku, ktorú vytvorili technikou suchej ihly.  Tvorivý seminár pre učiteľov niesol názov Grafika v praxi. Podujatia sa zúčastnili 5 učitelia základných škôl a 23 žiakov zo 7. základných škôl. Výhercom súťaže srdečne gratulujeme a za prípravu a organizáciu ďakujeme PaedDr. Ľubici Rončákovej, Mgr. Zuzane Anderkovej a Mgr. art. Miroslavovi Knapovi. 

Výhercovia: 

Kategória A – 9. ročník ZŠ

1. miesto: Ema Maksiová

2. miesto: Radka Vrábelová

3. miesto: Natália Pikulová

Čestné uznanie: Kristína Čajková, Stela Dzúriková, Veronika Fuceková, Romana Kubačková, Viktória Suchánková

Kategória B – 8. ročník ZŠ

1. miesto: Adela Púčaťová

2. miesto: Soňa Belvončíková

3. miesto: Matej Pindiak

Čestné uznanie: Radka Šprláková

lepocreative