Po dvoch týždňoch intenzívneho trénovania na hodinách TSV, kde sa žiaci učili zásadám bezpečného lezenia, technike a taktike, zorganizovali sme súťaž v lezení na umelej lezeckej stene.

Zapojilo sa 11 chlapcov a 7 dievčat.

Jednotlivé cesty pre súťažiacich pripravil Tomáš Diviš /III.B/. Pre dievčatá nachystal 2 cesty rovnou časťou steny a pre chlapcov až 3 cesty a to jednu rovnou časťou a dve aj s previsom.

Súťaž začali dievčatá, ktoré si každým pokusom svoje časy zlepšovali. To ich motivovalo k lepším výkonom. Po nich nasledovali chalani. Každú cestu mali možnosť vyskúšať si, a následne ju prejsť súťažne, 2 krát. Zapísal sa len ich najlepší čas. Po dlhých a náročných štyroch hodinách sme spoznali víťazov.

Kategória chlapci:

  1. miesto: Marko Jozefjak II.D
  2. miesto: Marek Šuriňák II.B
  3. Dušan Domiňák II.B
  4. Marek Šveláň II.D
  5. Milan Čakloš III.D

Kategória dievčatá:

  1. miesto: Lenka Krkošková II.G
  2. miesto: Alica Gráciková IV.G
  3. miesto: Bianka Knapová III.G
  4. miesto: Jazmína Mordelová II.G
  5. miesto: Zuzana Kollejáková II.G

Veľká vďaka patrí tvorcovi jednotlivých ciest Tomášovi ako aj Oliverovi Bačovi a Zachariášovi Kalisovi, ktorí všetkých súťažiacich počas celej súťaže istili.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za odvahu a víťazom gratulujeme.

lepocreative