16. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov sa konal               15. novembra 2022, po dvojročnej pandemickej pauze, v priestoroch školy a dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Nižnej pod záštitou Sekcie Odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Súťažilo sa v odboroch elektromechanik silnoprúdová technika a mechanik elekrotechnik.

Cieľom súťaže bolo upevniť u žiakov vzťah k zvolenej profesii, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti a aktivitu. Umožniť žiakom vzájomne konfrontovať odborné zručnosti, vedomosti a návyky z prípravy na povolanie, s dôrazom na odbornosť a tvorivosť, ako i výmenu skúseností medzi pedagógmi

Po úvodnom príhovore riaditeľa školy Ing. Romana Javoreka, sa súťažiacim a hosťom prihovoril          Ing. Branislav Čulák riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK, za úrad ŽSK sa prihovorila Mgr. Jana Boráková, odborná referentka.

O súťaž prejavilo záujem celkovo 21 škôl spolu s domácim družstvom. Z kapacitných dôvodov sa súťaže mohlo zúčastniť maximálne 10 škôl preto rozhodoval dátum odoslania prihlášky.

Súťažili nasledovné školy :

Spojená škola Nižná, Stredná odborná škola technická Čadca, Súkromná stredná odborná škola Poprad-Veľká, Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad-Matejovce, Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica, Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica, SOŠ technická Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola informačných technológií Bratislava, Stredná odborná škola technická Šurany, Súkromná Spojená škola Železiarne Podbrezová, Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina.

Vyhodnotenie súťaže je nasledovné :

Výsledková listina – jednotlivci

  1. miesto Daniel Bernáth, Stredná odborná škola technická Šurany
  2. mesto Marek Makyňa, Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
  3. miesto Imrich Hegyi, Stredná odborná škola technická Šurany

Výsledková listina – družstvá

  1. miesto Stredná odborná škola technická Šurany
  2. miesto Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
  3. miesto Stredná odborná škola technická Čadca

Celkové poradie sa určilo súčtom bodov za teoretickú a praktickú časť. Prví traja žiaci v súťaži jednotlivcov boli ocenení diplomom a odmenení hodnotnými cenami. Tri najlepšie súťažné družstvá získali taktiež diplomom, víťazný pohár a každý člen družstva vecnú odmenu. Každý účastník bol odmenený vecnou cenou.

Domáce družstvo Spojenej školy v Nižnej  v zložení Šimon Jozef Šimánek  a Tomáš Jozefjak súťažilo mimo poradia pre transparentnosť súťaže, avšak svojimi vedomosťami a praktickými zručnosťami by sa umiestnili na najvyšších miestach.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii celoslovenskej súťaže, súťažným družstvám za to, že si prišli preveriť svoje vedomosti a praktické zručnosti a všetkým, že sme mohli spolu prežiť dva dni plné nových skúseností a nezabudnuteľných zážitkov. Veľké poďakovanie patrí aj predsedovi hodnotiacej komisie p. Petrovi Šveláňovi.

Ďakujeme všetkým organizáciám, firmám za ich podporu a pomoc pri zaistení vecných cien.

JUT- EL s. r. o. Oravská Jasenica, PC Slovakia s. r. o Trstená , Autodielňa Čierny Štefanov nad Oravou, ELM Orava s. r. o. Lomná , MTS, spol. s r. o. Krivá , Visteon Electronics Slovakia s. r. o. Námestovo, Hydac Electronic s. r. o. Tvrdošín, STAREK Transport s. r. o. Trstená, Panasonic Industrial Devices Slovakia s. r. o Trstená, Miloš Jurči – REMESLO MJ Tvrdošín, Klauke Slovakia s. r. o. Dolný Kubín, Volf servis, predaj a požičovňa náradia Námestovo, Skway Somsedík Alojz Námestovo, Elektromontáže JAMI, s. r. o. Tvrdošín , ORAVA retail 1, a.s. Nižná, DSI DATA, a.s. Námestovo, OFZ, a.s. Oravský Podzámok

lepocreative