Dňa 7. 11. 2019  sa vybraní žiaci 3. ročníka zúčastnili v MsKS Trstená podujatia s názvom „Živá knižnica“, ktoré organizovalo občianske združenie V.I.A.C. Na úvod si žiaci vypočuli  prednášku od Martina Menšíka z portálu Profesia.sk, ktorý žiakom zaujímavou a zábavnou formou priblížil fungovanie trhu práce . Po ňom sa predstavila zástupkyňa jazykovej agentúry MJA v Žiline, ktorá žiakom prezentovala možnosti štúdia v zahraničí. V druhej časti mali žiaci možnosť diskutovať s 14 profesionálmi z oblasti zdravotníctva, školstva, IT, verejnej správy, či podnikania. Mohli sa dozvedieť zaujímavé informácie a urobiť si tak vlastný pohľad na jednotlivé povolania.

Podujatie navštevujeme každý rok a tešíme sa na ten budúci.

Ing. Kubačková

lepocreative