Dňa 5.11.2019 sa v kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne pod záštitou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie konalo podujatie pre žiakov deviatych ročníkov s názvom: „Burza povolaní“. Zišli sa tu zástupcovia 20 stredných škôl a gymnázií z Oravy, Liptova a Turca, ktorí prezentovali svoje školy. Na tomto stretnutí nechýbala ani naša Spojená škola Nižná. Pedagógovia spolu so žiakmi informovali deviatakov o študijných a učebných odboroch a výhodách štúdia na našej škole.

PaedDr. Martin Tomaga

lepocreative