Dňa 28. 3. 2019 sa uskutočnil 8. ročník súťaže „Mladý elektrotechnik“.

 Súťaž bola určená pre žiakov  prvého ročníka strednej odbornej školy technickej.  Bola zameraná na odborné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti elektrotechniky. Súťaže sa zúčastnili nasledovné triedy: I. A, I. B, I. C, I. D. Súťažilo sa v dvojčlenných družstvách. Žiaci vypracovali test z obvodov jednosmerného prúdu, určovali hodnoty rezistorov pomocou farebného kódu a zapojili jednoduchý elektrický obvod s diódami.  Podľa bodového vyhodnotenia  výsledkov, bolo nasledovné umiestnenie jednotlivých tried:

  1. miesto: I. C 37,5  bodu       Arato Oliver – Horváth Dávid
  2. miesto: I. B 37     bodov     Grobarčík Lukáš – Samuel Mužila
  3. miesto: I. D 34,5  bodu       Reguly Šimon – Záň Jakub
  4. miesto: I. A 33     bodov     Skurcoňák Michal –  Šálka Silvester

Súťaž kládla dôraz na tímovú prácu a na vedomosti a zručnosti získané počas štúdia. Súťažiaci preukázali veľmi dobré vedomosti a praktické zručnosti z oblasti elektrotechniky.

       Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí súťažili za jednotlivé triedy. Gratulujeme víťazom a prajeme veľa nových úspechov.

                                                                                                                                                                              Ing.  Nabočík Juraj

lepocreative