Jaštery lezúce po stenách a lietajúce veveričky. Minimálne desať dôvodov, ktoré vás presvedčia, že Austrália nie je obyčajnou krajinou, ale celkom odlišným svetom.

Akonáhle raz uvidíte, či navštívite magické miesto zvané Austrália, budete si ho pamätať navždy. Krajina protinožcov, ako sa často prezýva, je celkom iným svetom ako poznáme
v Európe. Od unikátnych prírodných krás, cez jej domorodých obyvateľov až po jedinečné tvory, ktoré stovky-tisíc rokov izolovaný kontinent obývajú. Austrália a Nový Zéland sú akoby z iného vesmíru. Aj toto bol náš zámer! Opísať krajinu protinožcov ako ju vidia naši študenti.

Dňa 22. 02. 2019 sa v našej škole uskutočnila súťaž z anglického jazyka, ktorá niesla názov – „Australia & New Zealand through the eyes of students´ “. Úlohou študentov bolo pútavým spôsobom prezentovať Austráliu alebo Nový Zéland, zvyky, tradície, osobnosti, zvláštností, prírodu, či celkový spôsob života. Do tejto súťaže sa zapojili študenti prvých a druhých ročníkov. Ich vystúpenia boli na vysokej úrovni. Študenti svoje prezentácie obohatili vizuálnymi pomôckami a zaujímavým ústnym prejavom. Hodnotili sme obsah, verbálnu, neverbálnu komunikáciu, interakciu s publikom.

Študenti, ktorí umiestnili na prvých troch miestach:

 3. Lukáš Jurina, II.A

 3. Martin Suľa, I.D

 2. Kristián Glombík, I.G

 1. Adrián Resutík, II.A

Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúci rok.

Jednotliví študenti zhodnotili súťaž v našej škole takto:

Vo februári som sa zúčastnil súťaže o Austrálii a Novom Zélande, ktorá sa mi veľmi páčila a posunula ma vpred, či už v angličtine ale aj v prezentovaní tejto témy pred publikom. Samotná súťaž mi dala veľa a hlavne som si uvedomil kde mám medzery a chyby, ktoré musím v angličtine zlepšiť. Je to veľmi dobrá skúsenosť, ktorú môžem len odporučiť každému študentovi. So see you next year!

                                                                                                                                   Tadeáš, II.B

Na začiatok by som povedala, že súťaž mala veľmi príjemnú atmosféru, a to hlavne kvôli priateľskému prístupu pani učiteliek. Celá súťaž prebehla bez problémov. Z počiatku boli moje pocity zmiešané pretože som nevedela, čo mám očakávať. No postupom času zo mňa opadol stres a myslím, že aj z ostatných súťažiacich. Celkovo súťaž hodnotím veľmi pozitívne a s výborným záverom.

                                                                                                                                   Rebeka, I.G

Súťaž bola pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť v rámci toho, že som si mohol zlepšiť jednak svoje vedomosti o Austrálii a taktiež svoje schopnosti v prezentovaní. Súťaž bola vytvorená zaujímavom formou, keďže sme svoje vedomosti a zručnosti prezentovali pre publikom. Chvíľami som mal pocit, že atmosféra je moc vážna, ale to sa od súťaže asi aj očakáva. Celkovo to hodnotím veľmi pozitívne a s veľkým rešpektom, v čom sa ešte musím v angličtine zlepšiť.

                                                                                                                                   Kristián, I.G

                                                                                                                                                                       Monika Krileková

                                                                                                                                                                       Janka Krúpová

lepocreative