Aj v našom internáte sa vždy tešíme na krásnu predvianočnú atmosféru. Vyzdobili sme  stromček, poschodia, zhotovili ikebany, piekli sme vianočné oblátky a trubičky.

Zavítal k nám aj Mikuláš s čertom a anjelmi. Za básničku, či modlitbičku nás  odmenil sladkým balíčkom.

Slávnostnú atmosféru vianočných sviatkov sme si priblížili na našej spoločnej večeri a posedení, ktoré sa uskutočnilo  dňa  10. decembra.  Spoločne sme si vyzdobili priestory školskej jedálne a pripravili slávnostné prestieranie. Ale skôr ako sme zasadli k sviatočne prestretému stolu,  vypočuli  sme si vianočný  koncert. Ten bol v podaní sólistov Štátnej  opery z Banskej Bystrice. No a po ňom už neostávalo iné, len vychutnať si  vianočné menu a príjemné spoločné posedenie.

kolektív školského internátu

lepocreative