V Materskej škole Orličie v Nižnej bolo 11. 12. 2019 naozaj veselo. Učiteľky v MŠ poskytli študentkám  SŠ z Nižnej  možnosť vyskúšať si starostlivosť o deti. Spontánnosť detí na seba nedala dlho čakať. Študentky čoskoro zistili, že musia mať oči všade. Jedno dieťa potrebuje doliať čajík, iné sa oblialo, ďalšie plače za maminkou, chlapček ich ťahá za rukáv, že sa chce hrať. Dievčatku sa rozplietli vlásky, iné potrebuje umyť ruky. Ďalšie chce tancovať.  Pohľady študentiek spočinuli na tvárach učiteliek, v ktorých hľadali záchranu.

Schopnosť organizovať čas, vcítiť sa do potrieb a prežívania konkrétneho dieťaťa, zosúladiť jednotlivé činnosti si vyžaduje dlhoročné skúsenosti, ktoré p. učiteľky študentkám vďačne a s porozumením odovzdali. Vysvetlili im, že deti potrebujú pravidlá. Treba pochváliť, darovať úsmev, ale aj vysvetliť, keď dieťa urobí niečo zlé. Tu deti učia správať sa v kolektíve. Nie je tu samo, musí sa naučiť čakať, prispôsobiť sa a  spolupracovať. Je potrebné brať do úvahy vekovú vyspelosť dieťaťa. Osobná skúsenosť s deťmi vnútorne obohatila študentky a zo škôlky odchádzali s úsmevom a dobrou náladou.

Mgr. Eva Laštíková

lepocreative