Ako každý rok aj tentoraz  sme pripravili privítanie pre našich nových spolubývajúcich v školskom internáte. Uskutočnilo sa 5. decembra popoludní  v školskej jedálni.  Pre nováčikov sme pripravili rôzne  zábavné súťaže, ktoré vykonávali vo vylosovaných  dvojiciach a dokázali, že sú nielen šikovní a obratní, ale majú aj zmysel pre dobrú zábavu. Ako spomienku na tento deň im starší žiaci odovzdali malé darčeky.

kolektív školského internátu

lepocreative