Počas dištančného vzdelávania, študenti našej školy absolvujú hodiny TSV cez pohybovú aplikáciu Strava, kde dostávajú zadania na beh, chôdzu, prípadne bicykel. Túto alternatívu sme zvolili preto, aby sme ich dostali aspoň na chvíľu od počítačov a možno aj sociálnych sietí.

Chôdza je v tomto čase ideálna pohybová aktivita. Vďaka nej si môžeme utužiť zdravie, zlepšiť kondíciu, vylepšiť líniu a prečistiť mozgové závity. Ak prebieha formou prechádzky, má relaxačný charakter a pôsobí blahodarne na psychiku. Účinnejšia na naše zdravie je však rýchlejšia chôdza. Aktívny pohyb má veľký význam z hľadiska toho, ako predísť najčastejším civilizačným chorobám.

Niektorí študenti mali problém vyjsť von a prejsť 1,5 km týždenne, iní naopak chodili a chodia pravidelne aj na 5 km denné prechádzky. Pre zvýšenie motivácie našich študentov venovať sa práve tejto činnosti, pripravili sme, počas vianočných prázdnin, súťaž.

Spočiatku o ňu študenti neprejavili veľký záujem, avšak po opakovanej výzve a predĺžení termínu ukončenia registrácie, sa boj rozbehol. Súťaž spočívala v celkovom počte nachodených – nabehaných kilometrov. Žiaci si mohli vybrať medzi behom v klube s názvom ,,Top holiday runner“ a medzi chôdzou v klube s názvom ,,Top holiday walker“. Pravidelne si mohli na aplikácii kontrolovať, ako pribúdajú km súperom, kto ich ohrozuje a kedy zabrať.

Úspešnejším klubom bol určite klub chodcov, kde prebiehala jedna neskutočná „bitka“ o 1.miesto a to konkrétne medzi dvoma žiakmi: Martinom Daňkom ( IV.C) a Matejom Šturekom ( II.B). Títo borci nachodili počas obdobia od 23. decembra 2020 – 20. januára 2021 cez 400 km. Chodili aj v období tuhých mrazov! Ako súťaž vrcholila, naši pridávali denne desiatky kilometrov. V posledný deň súťaže dokonca neskutočných 60 km. Aby to v mrazivom počasí zvládali, vychádzali von 4 -5 krát denne. Za zmienku stojí aj fakt, že Matej sa prihlásil do súťaže až 1. januára.

Po napínavých chôdzach a spočítavaní kilometrov sa stal nakoniec víťazom chodeckej súťaže Martin Daňko s výsledkom 419,67 km. Na druhom mieste skončil Matej Šturek s  413,67 km a na treťom mieste Matúš Paško (I.B) s výsledkom 136,48 km.

V kategórií chôdze dievčat si najlepšie viedli: Kristíkna Medvecká ( II.G) ktorá skončila na prvom mieste s výsledkom 97,09 km  a Soňa Halušková z ( I.G) ktorá sa umiestnila na druhom mieste s výsledkom 76,3km . Tretie miesto si vychodila Nikola Ševčíková ( I.G) s výsledkom 68,77 km.

Keďže bežcom sa moc nechcelo (zrejme pre počasie), tak sme sa rozhodli ponechať iba súťaž chodcov a za bežcov sme ocenili iba Natáliu Kabáňovú (II.G) a Tomáša Ďuranu  (I. JX).

Berme si príklad z týchto žiakov  a poukážme aj na jednu múdru myšlienku : „Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám sebou. “ – Sokrates

P.S. Keďže si veľmi vážime a ceníme všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili, chceme sa im aj touto cestou poďakovať a poblahoželať, že dokázali prekonať sami seba. Okrem toho víťazom odovzdáme (hneď, ako to bude možné) vecné ceny, na ktoré prispela aj Rodičovská rada a to: bundu, ruksaky, čelovky a tričká. Myslíme si, že aj preto to stálo zato….Čo poviete???

Paťka Krivdová a Mgr. Holubčíková

lepocreative