Vážený pedagogický zbor, milí študenti!

V dňoch 11. až 18.septembra 2020 prebieha celoslovenská policajná akcia „Týždeň bezpečnosti na železnici“. Keďže mnohí z Vás cestujú denne týmto dopravným prostriedkom, rozhodli sme sa Vás osloviť i cestou školskej www stránky, aby ste spozorneli, pretože práve na železničných tratiach a priecestiach každoročne zomiera viac ako sto osôb.

Železničná sieť slovenských železníc a ich tratí je dlhá približne 3600 kilometrov a nachádza sa prevažne v obývaných oblastiach. Rýchliky majú dovolenú maximálnu rýchlosť až 160 km/hod. Brzdná dráha vlaku pri takejto rýchlosti je až 1700 metrov — skoro dva kilometre. Rýchlik idúci rýchlosťou 120 km/hod., prejde 100 metrov za 3 sekundy.

Najčastejšími príčinami železničných nešťastí, nie sú technické a konštrukčné príčiny, ale ľudská neopatrnosť a nedostatok rešpektu voči pravidlám.

Okrem vodičov motorových vozidiel patria medzi zranených často aj deti a mládež. Častými príčinami nehôd je neoprávnený pohyb v blízkosti trate, nerešpektovanie výstražných znamení na priecestiach a neopatrnosť pri samotnom cestovaní.

Z dôvodu pretrvávajúcich problémov s bezpečnosťou na železničných priecestiach, bolo zavedené  označovanie železničných priecestí jedinečným identifikačným číslom. Cieľom využívania týchto čísel je presná identifikácia priecestí pri nehodách a iných život, zdravie alebo majetok ohrozujúcich udalostiach na nich. Každé priecestie je označené 4-miestnym číslom. V prípade nehody na železničnom priecestí resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí, je možné toto štvorčíslie telefonicky oznámiť na čísle Integrovaného záchranného systému 112, alebo Policajnému zboru na čísle 158.

A preto nezabúdajte:

  1. Cez železničnú trať vždy prechádzajte iba na vyhradených miestach a veľmi opatrne!
  2. Vždy pozorne sledujte svetelnú signalizáciu a rešpektujte spustené závory!
  3. Poškodzovanie železničných staníc, vlakových súprav, signalizačných zariadení a ramien závor je trestné!
  4. Ak zmeškáte vlak, pôjde ďalší! Nikdy nenaskakujte na rozbiehajúci sa vlak!
  5. Nikdy nevyskakujte z idúceho vlaku!
  6. Nikdy sa nepohybujte medzi vagónmi a pod vagónmi!
  7. Vysoké napätie je „neviditeľný zabijak”! Preto vyliezať na vagóny je prísne zakázané a životu nebezpečné!
  8. Z okien sa nevykláňajte! A nikdy nič nevyhadzujte!
  9. Záchrannú brzdu môžete použiť iba v prípade nebezpečenstva!
  10. Vaše správanie v obvode železníc sledujú aj príslušníci železničnej polície, preto rešpektujte ich dobre mienené rady a pokyny, vyhnete sa tak situáciám, ktoré môžu spôsobiť nenapraviteľné problémy Vám aj iným!

Touto cestou Vám Policajný zbor Slovenskej republiky želá veľa šťastných kilometrov a vždy bezpečný návrat domov!

lepocreative