Dňa 23.10.2019 sme na našej škole privítali vzácnych hostí – Mgr. Mariána Rudinca – dizajnéra a sochára, zástupcu z Národného podnikateľského centra a zástupcu zo Slovak Business Agency, ktorých zámerom okrem iných oblastí je aj podporiť vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Prednášku viedol Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý 3D modelovanie a 3D tlač aktívne využíva pri svojej tvorbe v oblasti umeleckého priemyslu. Mgr. Marián Rudinec žiakom a pedagógom Školy umeleckého priemyslu pripravil pútavú prednášku, ktorej interdisciplinárne zameranie mapovalo rôzne oblasti umeleckého priemyslu od procesu tvorby, tvorbu statických produktov, dynamických výstupov až po tvorbu finálneho diela. Žiakom na názorných príkladoch boli prezentované možnosti uplatnenia sa v rámci svojho študijného odboru napr. pri umeleckej participácii s odborníkmi v rôznych oblastiach, ktoré sú súčasťou umeleckých remesiel a multimédií.  Okrem názorných ukážok a príkladov, na základe vlastnej empírie, Mgr. Marián Rudinec žiakom priniesol aj informácie z oblasti finančnej gramotnosti potrebnej pri realizácii umeleckého objektu a rozbehnutia vlastného podnikania v oblasti umeleckého priemyslu.

Mgr. Marek Medvecký

lepocreative