V 42. týždni zorganizovali učitelia elektroniky teoretickú časť  školského kola súťaže „ Zenit“ v elektronike, pre školský rok 2019/2020  v kategórii B. Súťaž bola realizovaná formou testu, ktorý obsahoval otázky a príklady z elektrotechniky, elektroniky a výpočtovej techniky. Otázky mali jednoznačnú odpoveď a na vypracovanie odpovedí bol stanovený časový limit. Súťažiaci mohli používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Do súťaže boli zapojení žiaci II. A,  II.B, II. C, II. D.. Zámerom súťaže je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť  ich k samostatnej tvorivej činnosti a k reprezentácií školy.

V jednotlivých triedach bolo nasledovné umiestnenie:

II. A trieda:       1. Fedor Peter

                           2. Šálka Silvester

                           3. Brisuda Samuel

II. B trieda:       1. Mužila Samuel

                           2. Pňaček Pavol

                           3. Kormančík Jaroslav

II. C trieda:      1. Špagla David

                          2. Majcher Andrej

                          3. Horváth David

II. D trieda:     1. Suľa Martin

                         2. Tomčík Ján

                         3. Šmiheľ Martin

Absolútnym víťazom sa stal Fedor Peter z II. A s  počtom bodov 30.

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným.

    V Nižnej 24. 10. 2019                                       Zapísal:  Ing. Nabočík Juraj

lepocreative