Bol to absolútny risk čo do počasia, obrovské problémy nám robilo poistenie žiakov na jeden deň a v neposlednom rade zorganizovať akciu pre 109 žiakov, k nim pedagogický dozor a iné „nemenej dôležité“ detaily, na to treba skutočne pevnú vôľu.

Tento školský rok sme v rámci športu začali naozaj netradične. Kým po iné roky o takomto čase hlavne beháme, skáčeme, hádžeme a venujeme sa výkonnostným testom, aj vďaka restu z minulého roku sme zaradili hneď na začiatok Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov tretích ročníkov. A čo lepšie sme mohli vymyslieť, ako splav na rieke Orava od Nižnej do Sedliackej Dubovej.

Dali sme sa na boj a vyhrali sme. Aspoň tak členovia predmetovej komisie TSV ohodnotili výsledok vynaloženého úsilia. Vyšlo nám počasie, žiaci výborne zvládli „krst vodou“, väčšina raftovala prvýkrát v živote, nikomu sa nič nestalo a okrem jedného pádla sa ani nič nestratilo. A odozva? Vynikajúca.

A to je tá najlepšie motivácia aj do ďalších rokov.

Za nás, telocvikárov, teda super!!! Všetkým účastníkom ďakujeme, že sa na to dali a ak sa im to páčilo, môžu sa na stránke školy taktiež vyjadriť.

Športu zdar a vode zvlášť!!!

                                                                                               Vaši telocvikári

lepocreative