V pondelok 9. 12. 2019 navštívila Spojenú školu v Nižnej PhDr. Silvia Pekarčíková. Prednáška s názvom Reprodukčné zdravie a starostlivosť o dieťa splnila očakávania študentov. Prednášajúca oboznámila poslucháčov s významom sexuality v živote, upozornila na dôležitosť výberu správneho partnera a zaoberala sa aj problémami ľudskej reprodukcie a zdravia. Cenné informácie získali aj o priebehu tehotenstva a následnej starostlivosti o narodené dieťa. Aby neostalo iba pri slovách, zrazu sa študentom ocitli v rukách bábiky, ktoré bolo treba umyť, obliecť, prebaliť. Výzvu prijali s nadšením, v mnohých tvárach bolo badať úprimnú starostlivosť o zverené bábätko, aj keď nešlo o skutočnú bytosť.

Mgr. Eva Laštíková

lepocreative