Školskú triedu netvoria vždy len 4 steny, školské lavice a tabuľa. V súčasnej dobe je to oveľa viac. Európska únia už takmer 30 rokov financuje program Erasmus, vďaka ktorému mohli milióny mladých európskych študentov stráviť časť svojho štúdia v zahraničí, v rodinách alebo inštitúciách.

Inšpirovaní týmto vedomím a poháňaní túžbou niektorých našich študentov objaviť to, čo sa skrýva za touto ponukou, sa aj naša škola prihlásila do projektu Erasmus+. Rozhodli sme sa pre názov “The Voice of Erasmus“ – „Hlas Erasmu“.

     S veľkou radosťou sme prijali výzvu, že patríme medzi štyri európske školy, ktoré majú možnosť participovať v tomto projekte. Od prvotného nápadu zúčastniť sa, bol už len krôčik ku konkrétnym činom. V predvianočnom čase od 8. do 13. decembra 2019 sa stala naša škola prvou hostiteľskou krajinou a my sme mohli privítať účastníkov z troch zahraničných škôl, a to konkrétne z Poľska, Rumunska a Grécka.

     Bola to naša spoločná vášeň pre hudbu, tanec a dobrodružstvo, ktoré nám pomohli odbúrať vzájomné bariéry a zdieľať pôvab rôznych kultúr a tradícií. Našim hosťom sme ukázali naše obľúbené miesta a aktivity, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom a našou pýchou, napr. Skanzen v Zuberci s prezentáciou tradičných hudobných nástrojov v Oravskom regióne pod vedením pána Janoštína, Oravský hrad s Vianočným koncertom a výstavou umeleckých diel našich žiakov s témou hudba, ako aj vystúpenia rôznych folklórnych skupín – Oravan z Nižnej, detský súbor Vienok zo Štefanova a hudobná skupina Gosťovská z Vitanovej. Predvianočný čas nám ponúkol možnosť zažiť spolu Štedrú večeru pri vianočnom stromčeku aj so všetkými tradíciami, ktoré k Štedrému večeru neodmysliteľne patria.

   Úloha to bola veru neľahká. Pripraviť program a aktivity pre všetkých účastníkov a naplniť pritom všetky ciele, požiadavky a očakávania projektového Erasmu si vyžadovalo precíznu prípravu a veľké úsilie zo strany pedagógov a samozrejme aj našich študentov, ktorí hosťovali zahraničnú návštevu vo svojich domácnostiach. Avšak s potešením sme sledovali, ako sa práve naši študenti pri tejto príležitosti predviedli ako veľmi iniciatívni, inšpiratívni a interkultúrne orientovaní mladí ľudia. Práve s ich pomocou a svedomitým plnením si ich úloh, sme spoločne kráčali za našim projektovým cieľom, ktorým bolo za pomoci hlavného atribútu a to hudby, ukázať mladým ľuďom čo je to európska identita a ako sa má spolupracovať s rovesníkmi, hoci pochádzajú z rôznych krajín s rôznym jazykov a rôznou kultúrou. Táto vzájomná spolupráca nás naučila aká dôležitá je tolerancia a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a rovnosti, ktoré sú v dnešnej dobe tak často potláčané našim vlastným egoizmom a pocitom nadradenosti.

     Trvanie projektu je naplánované na obdobie 2 rokov, preto sa naši vybraní študenti môžu tešiť na nové dobrodružstvá v marci 2020 na ďalšie stretnutie v Rumunsku. V septembri si snáď užijú slnko a more v Grécku a záver projektu oslávime v Poľsku.

     Za doterajší úspešný priebeh projektu, ako aj za vzniknuté príležitosti sa chceme poďakovať vedeniu našej školy, všetkým kolegom, študentom, priateľom a známym, ktorí nás na tejto ceste spoznávania sprevádzajú a podporujú. Všetkým Vám chceme zaželať to, čo u nás osobne z doterajšej skúsenosti zanechalo najhlbší pocit, a to: aby sme v sebe mali skromnosť Rumunov, ctižiadostivosť Poliakov a úprimnú srdečnosť Grékov.

                                                                                                                                                      PK CJ

Vyjadrenia našich študentov:

Podľa môjho názoru projekt ERASMUS je úžasný projekt,  kde som mal možnosť spoznať nových ľudí a ich kultúru. Som veľmi rád, že som mohol zúčastniť tohto projektu pretože mám veľa zážitkov a spomienok na ľudí z rôznych európskych krajín a zároveň som si zdokonalil svoju angličtinu.  Ďakujem za túto príležitosť.

 Patrik, III.D

Na začiatku som si nevedel vôbec predstaviť do čoho idem. O Erasme som už predtým niečo počul, ale aj tak som nevedel čo ma čaká. Dostal som na starosť Poliaka. Najviac som sa obával toho, že si nebudem s ním moc rozumieť. Zapojil som do toho aj celú rodinu, hrali sme sa nejakú hru, boli sme na plavárni, moja mamina pripravila bryndzové halušky ktoré si želal, alebo sme sa len tak rozprávali. Veľmi sa mi páčil program, ktorý sme mali v škole, ktorý pripravili naše pani učiteľky na každý deň. Tak, ako som sa toho obával, nakoniec som bol veľmi rád, že som mohol byť zapojený v takomto projekte a budem na to dlho v dobrom spomínať. Získal som nové skúsenosti a priateľstvá. Ďakujem škole za túto jedinečnú príležitosť.

                                                                                                                                             Daniel, I.D

Erasmus?  Aké to bolo? Jednoznačne zaujímavé. Spoznala som nielen zahraničných študentov a študentov z našej školy, ale aj seba. Vo chvíli keď som 24 hodín denne celý týždeň zdieľala svoj osobný priestor z cudzím človekom, uvedomila som si aký je pre mňa dôležitý. Každý deň bol niečím zaujímavý od pondelka až po piatok. Vychutnala som si všetko od spoločného spievania až po spoznávanie našej krásnej Oravy. Prestala som mať zábrany a strach z hovorenia anglicky, dokonca môžem povedať, že ma to veľmi baví. Fascinovalo ma akí sme všetci rovnaký, aj keď pochádzame z rôznych častí sveta. Rovnako sa hanbíme, zabávame, smejeme a bojíme. A na čo som prišla? Že sme rovnakí ľudia s odlišnou kultúrou, ktorí vďaka angličtine majú možnosť spoznávať našu krásnu zem. J

                                                                                                                                     Majka, IV.AUG

Projekt Erasmus bol pre mňa veľmi zaujímavou a dobrou skúsenosťou. Som veľmi rada, že som sa do neho mohla zapojiť, spoznať nových ľudí a nabrať veľa nových skúsenosti. Celý týždeň som sa cítila veľmi dobre, ako súčasť niečoho veľkého. Verím, že každý z nás tam zažil veľa zábavy a zároveň sa veľa naučil. Veľmi sa teším na jeho pokračovanie.

                                                                                                                                             Sarah. II.G

Erasmus bol pre mňa veľký zážitok a to z toho dôvodu, že som sa zoznámila so super osobami z iných krajín. Získala som nových priateľov a overila som si aj svoje schopnosti a vedomosti z angličtiny. Spoznala som zvyky a tradície rôznych krajín a hlavne Gréckej kultúry pretože našim hosťom bola študentka z Grécka. Na začiatku som mala zmiešané pocity a hlavne pocit zodpovednosti, no všetko ale beriem pozitívne. Cítim, že som sa naučila veľa nových veci.

                                                                                                                          Alica, I.G

Projekt Erasmus bol pre mňa zážitok, ale taktiež dobrá skúsenosť do budúcnosti. Rozvíjali sme svoje komunikačné zručnosti ale rovnako aj svoju osobnosť. Z môjho pohľadu bola táto skúsenosť pozitívna a žiadne negatíva v nej nevidím. Spoznali sme nových ľudí a nadviazali nové kontakty, ktoré môžeme v budúcnosti využiť. Tento projekt hodnotím ako investíciu do osobného rozvoja.     

                                                                                                                    Rebeka, II. G

lepocreative