V stredu 15. 1. 2020 nám pripadla jedna milá povinnosť, otvoriť výstavu prác našich žiakov v MsKS v Dolnom Kubíne. Výstava nesie názov Medzi riadkami, ktorý patrične vystihuje obsah vystavených prác. Naši žiaci pripravili pod vedením PaedDr. Ľubice Rončákovej, Mgr. Zuzany Anderkovej, Mgr. Kataríny Parišovej, Mgr. Mareka  Medveckého a Mgr. Kataríny Chomistekovej 79 prác s tematikou ilustrácie kníh, knižných obalov a prebalov kníh. Každá ilustrácia je umiestnená medzi riadkami textu, či už v poézii, alebo v próze. Názov je dvojzmyslom, pretože čítať knihu a pochopiť  jej skrytý význam musí človek občas práve medzi riadkami. Ako sa tejto náročnej úlohy žiaci zhostili, to už musíte posúdiť sami, preto je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Pozývame Vás do výstavnej siene v MsKS v Dolnom Kubíne, kde výstava prác žiakov Školy umeleckého priemyslu v Nižnej potrvá do konca februára 2020. Ďakujeme študentom 2. – 4. ročníka odboru Propagačná grafika a Grafický dizajn za prípravu prác k výstave, žiakom Dávidovi Lubasovi a Renému Sochovi za pomoc pri inštalácii, PhDr. Milošovi Kázikovi za krásny príhovor a Ondrejovi Kázikovi za hudobný vstup na vernisáži výstavy.              

                                   Mgr. Zuzana Anderková, PaedDr. Ľubica Rončáková

lepocreative