Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Aj takýto podtitul by mohla mať udalosť, ktorá sa konala 9. januára 2020 v SŠ v Nižnej. Inými slovami – išlo o olympiádu zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej sa zúčastnili zástupcovia všetkých tried našej školy. V dvoch kategóriách (I. kategória: 1. – 2. ročník; II. kategória: 3. – 4. ročník) si svoje vedomosti a zručnosti „zmerali“ 29 súťažiaci. Aj keď často radi používame vetu: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa,“ toto sú výsledky:

I. kategória: 

1. miesto: Rebeka Tmáková, II. G

2. miesto: Oliver Arató, II. C

3. miesto: Zuzana Veselovská, II. G

II. kategória:

1. miesto: Zuzana Polakovičová, III. AUG

2. miesto: Peter Ligoš, IV. AUG

3. miesto: Andrej Klocháň, III. D.

Tí, resp. tie najúspešnejšie z I. miesta postupujú na krajské kolo. Držíme im palce a pre ostatných viac i menej úspešných sú tieto slová: „Nemusíte byť úspešní, aby ste začali, ale musíte začať, aby ste boli úspešní,“ povedal Zig Ziglar.

(Kabinet SJL)

lepocreative