Dňa 5.12.2019 sa študenti prvého ročníka študijného odboru Programovanie a riadenie CNC strojov zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti Klauke Slovakia Dolný Kubín. Firma sa zameriava na výrobu spojovacích prvkov, ukončovacích prvkov, výrobu konektorov, izolačných návlekov a káblových zväzkov. Okruh zákazníkov firmy sa rozrastá a v súčasnosti patria medzi popredných výrobcov z oblasti bielej techniky, záhradnej techniky a automobilovej techniky. Sme veľmi radi, že si predstavitelia firmy našli čas na žiakov našej školy, priblížili im firmu a výrobný proces. Srdečne ďakujeme firme Klauke Slovakia Dolný Kubín.

PaedDr. Martin Tomaga

lepocreative