Naši žiaci sa aj tento rok zúčastnili praxe vo výrobnom procese, ktorú nám umožnila firma EDM. Počas troch dní trvajúcej praxe si mohli vyskúšať rôzne pracovné pozície od práce v sklade cez montáž elektrických zariadení až po prácu na konvenčných a CNC strojoch. Takto sa naším žiakom priblížila realita, akú budú zažívať po absolvovaní školy a zaradení sa do pracovného procesu. Pre našich žiakov je to skvelá skúsenosť a veľká vďaka patrí firme EDM, ktorá nám toto umožnila.

Mgr. Martin Skoruša 

lepocreative