28.11.2019 sa v Liptovskom Hrádku konalo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaž pozostávala z teoretického testu, návrhu dosky plošného spoja v programe Eagle a praktickej realizácie s smd súčiastkami a pripojením na Arduino.

Naši študenti vzorne reprezentovali školu a dosiahli výborne umiestnenia.

kategória A : Matúš Vrábel 3. miesto, Libor Salva 5. miesto

kategória B : Peter Fedor 1. miesto, Martin Suľa 2. miesto

Za spoluprípravu študentov na súťaž chcem poďakovať Ing. Jurajovi Nabočíkovi.

Študentom blahoželám 

PaedDr. Martin Tomaga

lepocreative