Vyhodnotenie školského kola  súťaže  „ZENIT“  v elektronike šk. r. 2023/2024

V 38. týždni zorganizovali učitelia elektroniky teoretickú časť  školského kola súťaže „ Zenit“ v elektronike, pre školský rok 2023/2024  v kategórii B. Súťaž bola realizovaná formou testu, ktorý obsahoval otázky a príklady z elektrotechniky, elektroniky […]